Inschrijven brugklas
19 februari 2020
Handboek onderwijs op afstand
17 maart 2020

Coronavirus en het Laurens

Rotterdam, 15 maart 2020

Geachte Ouder(s)/Verzorger(s)/ Beste Leerlingen,

We gaan morgen aan de slag met Onderwijs op Afstand. Dit heeft kans van slagen als iedereen bijdraagt: ouders, leerlingen en ons team.  

Concreet betekent dit dat er maandag 16 maart geen onderwijs gegeven wordt op school. Hoe lang deze periode van Onderwijs op Afstand gaat duren is afhankelijk van de uitspraak die het kabinet hierover doet. 

Morgen is de school alleen geopend voor het ophalen van schoolspullen, zodat iedereen thuis aan de slag kan. Intern gebruiken we maandag 16 maart om ons verder voor te bereiden op de komende periode, dit op basis van het draaiboek Onderwijs op Afstand. 

We vragen iedereen Mail, Magister en Classroom goed in de gaten te houden. Maandag kan iedereen aan de slag met wat nu al in Magister/Studiewijzers staat. Alle collega’s plaatsen maandagochtend al extra huiswerk en studiemateriaal in Magister/ Classroom, met extra toelichting en uitleg. Nadere informatie volgt. Onze examenleerlingen hebben extra onze aandacht. We overleggen wat de mogelijkheden zijn voor onze examenleerlingen en welke beslissing we nemen ten aanzien van de SE’s. Maandag is in ieder geval een studiedag voor de examenleerlingen.

Volgens onderstaand schema kunnen leerlingen hun schoolspullen ophalen, onder de afspraak dat iedereen het zo kort mogelijk houdt en geen externen (ook geen familieleden)  mee naar binnen neemt:

13.00-13.30 1e klas
13.30-14.00 2e klas
14.00-14.30 3e klas
14.30-15.00 4e klas
15.00-15.30 5e klas en 6 vwo

We houden de normale communicatielijnen verder zoveel mogelijk intact. De docent is het eerste aanspreekpunt vakinhoudelijk, de mentor is aanspreekpunt voor de klas, de LJC stemt afspraken in overleg met de teamleider af voor de betreffende leerjaren. We vragen iedereen alleen in geval van nood contact op te nemen, om ervoor te zorgen dat onze digitale middelen zoveel mogelijk ingezet kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. Iedereen mag er wel vanuit gaan dat collega’s op dezelfde dagen beschikbaar zijn zoals het oorspronkelijke rooster in magister aangeeft.

We benadrukken nogmaals, dat onderwijs op afstand alleen gaat werken als ouders, leerlingen en school samen alles op alles zetten. In dat geval zou dit nog een interessant onderwijskundig experiment kunnen zijn. We zijn dus niet vrij, we werken allen ergens anders en proberen samen zo ver mogelijk te komen. 

We wensen u allen een zo goed mogelijke tijd, gezondheid en we zien elkaar weer terug als de sluiting wordt opgeheven. Zoals gezegd is de duur van de sluiting mede afhankelijk van wat het kabinet besluit.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding van het Laurens Lyceum
drs. M.M. (Mariska) Davids, MEL
Rector Laurens Lyceum

Secured By miniOrange