Coronavirus en het Laurens
15 maart 2020
Inschrijfronde 2
17 maart 2020

Handboek onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand in een notendop

KIS – keep it simple –  voor jezelf, maar ook voor je medeleerlingen en je docenten. Afwijken van wat hieronder staat mag, zeker als jij en je klasgenoten al lang en breed gewend zijn om met, bijvoorbeeld, LessonUp te werken. Voor het aanleveren, inleveren en de terugkoppeling van (huis)werk gebruiken we Classroom. Al het huiswerk staat in Magister. Lesplanners zijn actueel en terug te vinden in Google Classroom.

Uitgangspunten

  • We houden de normale communicatielijnen verder zoveel mogelijk intact. Je docent is je eerste aanspreekpunt met vragen over het schoolvak, je mentor is aanspreekpunt voor je klas, je LJC stemt afspraken in overleg met de teamleider af voor de betreffende leerjaren en in je rooster kun je zien of er lessen uitvallen i.v.m. ziekte van docenten. Op die momenten heb je dus een “tussenuur”.
  • Iedere docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan de eigen klas, op de dag dat normaliter lesgegeven zou worden aan die klas is het lesmateriaal in welke vorm dan ook gedeeld, inclusief uitleg over de terugkoppel mogelijkheden: huiswerk inleveren, uitleg bij problemen, waar mogelijk feedback op ingeleverd werk, toetsing etc.
  • De normale werkdagen worden gehanteerd en leerlingen mogen ervan uitgaan dat docenten bereikbaar zijn op de momenten dat ze anders les zouden hebben gehad.  
  • Ben je ziek? Dan via de normale procedure absenties doorgeven aan school. 
  • De school is bereikbaar via de telefoon, je kunt dan een voicemailbericht inspreken. Per mail kan er gebruik gemaakt worden van administratie@laurenslyceum.nl.

Thuisonderwijs
Digitale lesplanners op orde

In principe heeft elke sectie, conform schoolbeleid, een lesplanner die up-to-date is en genoeg informatie bevat voor leerlingen om zelfstandig aan het werk te gaan voor een langere periode. Deze lesplanner wordt z.s.m. gedeeld, mits dit nog niet gedaan is.

Digitaal verstrekken van opdrachten
Aanvullend op de lesplanners kunnen er extra opdrachten verstrekt worden aan leerlingen. Aanvullend op, bijvoorbeeld, de door de sectie gebruikte digitale methode of in de vorm van diagnostische of formatieve toetsing via, bijvoorbeeld, Google Forms.

Classroom als primair platform en inleveren (huis)werkAl het huiswerk zal structureel in Magister gezet worden. Dit om ook ouders inzage te geven in wat er gedaan dient te worden. De verantwoordelijkheid kan in dit geval niet alleen bij de leerling liggen. Gemaakt huiswerk kan ingeleverd worden in Google Classroom. Uitleg hoe dit te doen staat onderaan.

Instructie via Google Hangouts Meet
Door een afspraak aan te maken met een klas (bijvoorbeeld 4Ha) in de Google Agenda is het mogelijk om hier een videogesprek van te maken door gebruik te maken van de Google Hangouts Meet. Hiermee is er dus een mogelijkheid om op afstand les te geven of leerlingen te woord te staan.
Hoe werkt Hangouts meet?

Technische hulp op afstand.

Veel informatie met betrekking tot het technische deel van oa Classroom, Agenda en Hangouts staat op het Youtube kanaal van Cloudwise. 

https://www.youtube.com/channel/UC1sMCKP3R6oz-a5okmhx8PQ

Video uitleg:

Google Classroom: https://youtu.be/dhdbBv61Jhw

Geschreven uitleg:

Basishandleiding Hangout Meet: 

Basishandleiding Classroom: 

Basishandleiding toets maken in Forms: 

Laurens Examen Campus online:

www.eindexamensite.nl 

Login is gekoppeld aan Magister

Hoe werkt het? 

De eindexamensite is naar verwachting bruikbaar vanaf 19 of 20 maart. 

Examentips:

Stichting Studiebegeleiding Leiden:

Secured By miniOrange