Inschrijfronde 2
17 maart 2020
Paaswensen Laurens Lyceum
14 april 2020

Berichtgeving omtrent informatie

Alle informatie rondom het onderwijs op het Laurens wordt gedeeld via de normale informatiekanalen. We kiezen er bewust voor om dit niet via de website te laten verlopen gezien informatie snel gedateerd kan zijn. De website wordt intern beheerd en we kiezen er nu voor om die collega’s zoveel mogelijk met het lesgeven op afstand bezig te laten houden.

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen informatie per mail via onze administratie.
Leerlingen kunnen het huiswerk vinden in Magister (mits online). In de gevallen waarbij Magister onbereikbaar volgt informatie via Google Classroom en/of de mail.
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) vragen, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind.

We doen ons best de informatie zo goed mogelijk te stroomlijnen en we begrijpen dat er de laatste dagen veel informatie op iedereen af is gekomen, extern en intern. Voor ons allen is dit een nieuwe situatie waar we zo goed mogelijk mee om proberen te gaan. We willen en blijven iedereen die verbonden is aan de school zo goed en volledig mogelijk informeren. Verder wensen we alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s veel gezondheid toe.

Namens de schoolleiding,

Joeri Overheul

Secured By miniOrange