Inschrijven voor de brugklas

Melding 22 maart 2021: de eerste inschrijfperiode liep tot en met vrijdag 19 maart 2021. Alle leerlingen die zich tot die periode hebben ingeschreven, zullen uiterlijk dinsdag 23 maart te horen krijgen of zij zijn toegelaten tot het Laurens Lyceum. Er vindt geen loting plaats. Mocht u uw kind toch nog willen inschrijven op het Laurens Lyceum volg dan onderstaande procedure.

Inschrijfprocedure Laurens Lyceum 2021-2022

Is het Laurens Lyceum de eerste keus als middelbare school voor het schooljaar 2021-2022 van uw zoon/dochter? Lees dan de onderstaande informatie goed door om te zorgen voor een juiste inschrijving. Het Laurens Lyceum volgt voor de aanmeld- en plaatsingsprocedure De Overstaproute

Aantal plekken en voorrangsregels

We bieden 225 plaatsen aan in klas 1 voor schooljaar 2021-2022. Hierbij krijgen voorrang:
– Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op deze schoollocatie hebben

Inschrijvingsperiode en intakegesprek

U kunt uw kind inschrijven bij ons op school als de groep 8 docent minimaal een havo-advies heeft gegeven. Door het digitale inschrijfformulier (ook onderaan deze pagina te vinden) in te vullen op onze site laat u blijken interesse te hebben voor een plek op het Laurens Lyceum voor schooljaar 2021-2022. Na het invullen van het inschrijfformulier wordt u door de administratie gebeld om een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat de nieuwe brugger en één ouder/verzorger aanwezig zijn. Het gesprek duurt circa 20 minuten.

U dient mee te nemen naar het gesprek:

– Het advies van de basisschool met unieke code
– De voorkeurslijst scholen
– Het onderwijskundig rapport (OKR)
– Legitimatiebewijs van uw zoon/dochter
– Eventuele andere relevante gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan een dyslexieverklaring

Let op: schrijf uw zoon/dochter alleen in als het Laurens Lyceum de eerste keuze is van uw kind. Dat geldt ook voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Twijfelt u nog? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Plaatsing
Na het intakegesprek beoordelen de leden van de toelatingscommissie, waaronder de teamleiders klas 1, of uw kind toelaatbaar is. Daarbij wordt naast de informatie zoals genoemd bij het intakegesprek ook gekeken naar de verkregen informatie van de groep 8 docent en eventuele interne begeleiders van de basisschool.

Eindtoets -bijgesteld advies
Als uw kind naar aanleiding van de eindtoets een bijgesteld of verhoogd schooladvies krijgt en reeds bij ons is geplaatst, kunt u dit doorgeven aan de administratie via administratie@laurenslyceum.nl. Indien uw zoon/dochter een bijgesteld of verhoogd advies heeft gekregen en hierdoor naar het Laurens Lyceum kan, kunt u uw kind aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen. Wij benaderen u daarna voor een intakegesprek.

Extra Ondersteuning
Leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolcarrière doorlopen in principe dezelfde procedure. Wel is het verstandig om eerder in het schooljaar (halverwege januari) al een oriënterend gesprek aan te vragen met onze ondersteuningscoördinator om gezamenlijk een inschatting te maken of wij de benodigde zorg en ondersteuning kunnen verlenen. U kunt hiervoor een afspraak maken met Mevrouw L. Bouman, onze ondersteuningscoördinator. Zij is telefonisch bereikbaar (010- 418 04 70) of per mail lbo@laurenslyceum.nl.

Heb je een vraag over 1 havo?

Stel 'm aan mevrouw Sopacua, de teamleider van 1-3 havo.

[contact-form-7 id="682"]

Heb je een vraag over 1 vwo?

Stel 'm aan mevrouw Stolk, de teamleider van 1-3 vwo.

[contact-form-7 id="682"]

Updates van het Laurens

Beste groep 7 & 8 leerlingen,

We hopen jullie allemaal aanstaande woensdag te zien op onze open dag.

Jullie zijn welkom van:
15-17 uur
19-21 uur.
...