Aanmelding en inschrijving

Geachte Ouders, Beste Bijna Bruggers,

Als de beslissing genomen is, dan is de tijd daar voor de volgende stap: inschrijven.

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij het Laurens Lyceum


Door het digitale inschrijfformulier in te vullen op onze site laat u blijken interesse te hebben voor een plek op het Laurens Lyceum voor schooljaar 2019-2020. Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u via de datumprikker een afspraak maken voor het intakegesprek. Mocht het niet lukken om via de site een afspraak in te plannen, dan kunt u contact opnemen met de administratie door te bellen naar 010-418 04 70. Dan kunt u in overleg met de administratie een tijdstip reserveren.

Het intakegesprek wordt gevoerd door één van onze collega’s en het is de bedoeling dat de nieuwe brugger en in ieder geval één ouder/verzorger aanwezig zijn.

Aantal plekken en voorrangsregels


We bieden 250 plaatsen aan in klas 1 voor schooljaar 2019 -2020

Waarvan:

1 Havo 25 plekken- Advies basisschool Havo
1 H/V 150 plekken- Advies basisschool Havo/Vwo
1 VWO (gymnasium) 75 plekken- Advies basisschool VWO

Hierbij krijgen voorrang:
1. Leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus op deze schoollocatie hebben
2. Kinderen van oud Laurensleerlingen


De aanmeldperiode voor ronde 1 loopt van maandag 4 maart 2019 tot en met 15 maart 2019 waarbij wij bij voorkeur inschrijven op woensdag 6 en donderdag 7 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur.
U bent tijdens deze data ook welkom om gewoon binnen te lopen. Het digitale belangstellingsformulier kan dan bij ons op school worden ingevuld. De kans is dan wel groot dat u zult moeten wachten, omdat mensen met een afspraak voorrang krijgen.

Inschrijvingsdata


We schrijven in voor Ronde 1 : woensdag 6 en donderdag 7 maart van 15.00 tot 17.30 uur en van 18.00 tot 19.30 uu

U bent op deze data ook welkom om gewoon binnen te lopen. Het digitale belangstellingsformulier kan dan bij ons op school worden ingevuld. De kans is dan wel groot dat u zult moeten wachten, omdat mensen met een afspraak voorrang krijgen.

De Rotterdamse Plaatsingswijzer


Het Laurens Lyceum verwelkomt leerlingen uit Rotterdam en Lansingerland en houdt dus rekening met afspraken die gelden binnen Lansingerland.

Het Laurens hanteert verder de richtlijnen, zoals die staan vermeld in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie: http://www.fokor.nl).

Alle Rotterdamse schoolbesturen hebben afgesproken dat hun toelatingsprocedure voldoet aan deze afspraken. Dat betekent in grote lijnen dat we nieuwe leerlingen in overleg met de docent uit groep 8 plaatsen in een brugklas die het best past bij de resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn op de basisschool. Het advies van de basisschool is dus leidend. Dat geldt overigens ook voor Lansingerland en omgeving.

Inschrijfeisen


U kunt uw kind inschrijven bij ons op school als de groep 8 –docent minimaal het advies havo heeft gegeven.

Het Laurens Lyceum biedt:


1 havo met als inschrijfeisen: havo-advies met maximaal 1 deficiëntie op het gebied van begrijpend lezen of rekenen of studievaardigheden.
de tweejarige brugklas havo/vwo met als inschrijfeisen: havo-/vwo-advies of een havo-advies zonder deficiënties.
1 Vwo Academie met extra vakken als science en filosofie met als inschrijfeisen: vwo-advies
1 gymnasium met Latijn en klassieke cultuur met als inschrijfeisen: vwo-advies (gymnasium)

Een aanmeldgesprek duurt zo’n 20 minuten. Bij het gesprek gaan we uit van de aanwezigheid van minimaal één ouder/verzorger en de Bijna Brugger zelf.

Om het een en ander soepel te laten verlopen, vragen we u het volgende mee te nemen en/of voor te bereiden:

- Indien mogelijk graag voorafgaand aan het gesprek het digitale inschrijfformulier invullen, dat te vinden is op onze site.
- De papieren die u meekrijgt van de basisschool, waarop wij het gegeven advies kunnen zien, het liefst aangevuld met de gegevens van de toetsen uit groep 6, 7 en 8.
- De relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool, indien voor handen.
- Voorkeurslijst voor leerlingen van scholen die de Rotterdamse Plaatsingswijzer volgen.

Na de inschrijving nemen leden van de toelatingscommissie, waaronder de teamleider onderbouw, waar nodig contact op met de docenten van groep 8. De toelatingscommissie laat zich leiden door de volgende gegevens:

- Het advies van de basisschool.
- De vaardigheidsscores die de leerling behaald heeft voor de toetsen uit groep 6, 7 en 8, die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem (in de Rotterdamse Plaatsingswijzer staan de richtlijnen voor plaatsing en de scores die overeenkomen met havo en vwo). Het gaat dan met name om de scores die behaald zijn bij de onderdelen begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling. Het advies is en blijft leidend, maar soms gaan we naar aanleiding van de scores in gesprek met de docent groep 8.
- De persoonlijke informatie van de groep 8-docent en eventueel intern begeleiders van de basisschool.

Het is ons streven een zo’n compleet mogelijk beeld van ieder kind te vormen. Dat vraagt uiteraard enige tijd. Mochten er vragen of problemen zijn rond de toelating, dan neemt de school zo spoedig mogelijk contact op.

Plaatsing


Als uw kind toelaatbaar is, dan is uw kind nog niet direct geplaatst. Vanaf 18 maart tot en met 5 april 2019 (plaatsingsperiode 1) bepaalt elke school of er voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor álle aangemelde toelaatbare leerlingen. Als dat zo is, dan wordt uw kind geplaatst en krijgt u hier op 5 april per email bericht van.

Leerlingen die een havo- of vwo-advies hebben dat is gevormd op basis van afspraken uit de plaatsingswijzer, in combinatie met passende scores uit groep 6, 7 en 8 krijgen vrijwel zeker groen licht om Laurensleerling te worden, mits er geen overaanmelding is. Eventuele loting vindt plaats op 27 maart 2019.

Extra Ondersteuning


Leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolcarrière doorlopen in principe dezelfde procedure. Wel is het verstandig om eerder in het schooljaar (halverwege januari) al een oriënterend gesprek aan te vragen met onze zorgcoördinator om gezamenlijk een inschatting te maken of wij de benodigde zorg en ondersteuning kunnen verlenen. U kunt hiervoor een afspraak maken met Mevrouw L. Bouman, onze zorgcoördinator. Zij is telefonisch bereikbaar (010- 418 04 70) of per mail lbo@laurenslyceum.nl.

Mochten er nog vragen zijn over de aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw L. van Vliet, teamleider onderbouw. Haar contactgegevens zijn: 010- 418 04 70 en lvt@laurenslyceum.nl.

Succes met de schoolkeuze en we hopen u en uw kind te mogen verwelkomen bij één van onze activiteiten.

Activiteiten op het Laurens die het keuzeproces ondersteunen:


Proeflesdag 1: woensdag 28 november, speciaal voor leerlingen groep 8 van scholen uit de gemeente Rotterdam

Proeflesdag 2: woensdag 23 januari voor leerlingen groep 8 van scholen uit de gemeente Lansingerland en Rotterdam (Mochten leerlingen uit Lansingerland [datum volgt] niet kunnen, dan kan in overleg aangemeld worden voor [datum volgt].)

Pré-gymnasiumdagen: twee weken voor en twee weken na de kerstvakantie, meer informatie volgt via de site.

Open Dag: woensdag 6 februari, middag (15.00-17.00 uur) en avond (19.00- 21.00 uur)

Informatie-avond voor ouders donderdag 14 februari, 19.30- 21.00 uur

Inschrijving Ronde 1: zie hierboven

Details rondom ronde 2 zijn na ronde 1 te vinden op de site.