Agenda belangrijke data 2018-2019

 • 24 tot en met 28 september

  Brugklaskamp in Heeg
 • 25 september

  Excursie 2de klas - Boijmans van Beuningen (niet alle klassen; zie mail)
  Excursie Ieper - 5 vwo
 • 26 september

  Ouderavond klas 3
 • 2 oktober

  5H en 6V officiële start examenjaar - BBQ voor leerlingen, ouders en docenten om 16.30
  5H en 6V - ouderavond
  Klas 1 - ouderavond dyslexie op uitnodiging
 • 3 oktober

  Klas 1 - eXpert Programma markt
  Klas 2 - eXpert Programma markt
  Klas 3 - fietsexcursie GPS
 • 4 oktober

  5 vwo - ouderavond
  Deze dag minirooster (zie jaargids voor tijden)
  Studiemiddag docenten
 • 5 oktober

  Klas 1 - scherven workshop (geschiedenis)
  5H en 6V - excursie Ouddorp (aardrijkskunde)
 • 8 oktober

  Ouderavond klas 4 havo en 4 vwo
 • 9 oktober

  Klas 1 - excursie Blijdorp (zie mail voor klassenindeling)
 • 10 oktober

  Klas 1 - excursie Blijdorp (zie mail voor klassenindeling)
 • 11 oktober

  Klas 1 - excursie Blijdorp (zie mail voor klassenindeling)
  Klas 4 havo en 4 vwo - CKV dag
  Klas 5 havo en 6 vwo - Parijsreis (t/m 12 oktober)
 • 15 oktober

  Klas 1 - CITO nulmeting
 • 16 oktober

  Klas 1 - CITO nulmeting
  Klas 4 havo en 4 vwo - Sprachstadt (Duits)
 • 17 oktober

  Klas 1 t/m klas 6 - Feest
 • 18 oktober

  Klas 2 - HALT project
  Fotograaf op school voor leerlingenportretten
 • 19 oktober

  Fotograaf op school voor leerlingenportretten
  Klas 4 havo en 5 vwo - Excursie Willem de Kooning Academie
 • 29 oktober

  Klas 1 t/m 6 - huiswerkvrij
  Klas 4 havo en 5 vwo - 29 okt t/m 1 nov toetsvrij
 • 1 november

  klas 4 havo en 4 vwo - ouderavond reizen
 • 2 november

  Klas 4 havo en 5 vwo - schoolexamenrepetitiedag o.v.b.
  Klas 1, 2 , 3 en 4 vwo - cijfers periode 1 in Magister
 • 5 november

  Klas 1, 2, 3, 4 vwo - les volgens regulier rooster
  Klas 4 havo en 5 vwo - schoolexamenrepetitieweek (t/m 9 nov)
  Klas 5 havo en 6 vwo - SE week (t/m 9 nov)
 • 8 november

  Klas 1, 2, 3, 4 vwo - dag van de Franse taal
 • 9 november

  Klas 1, 2, 3, 4 vwo - inschrijven herkansingen periode 1
  Klas 2 - Roet Theater
 • 12 november

  Klas 4 havo en 4 vwo - Reizenweek (t/m 16 nov)
 • 13 november

  Ouderraad brugklas - voor ouders door ouders
 • 20 november

  Minirooster (zie jaargids voor tijden)
  Studiemiddag voor docenten
  Klas 4 havo en 5 vwo - Studiebeurs (info volgt per mail)
 • 27 november

  Cijfers 4H, 5H, 5V en 6V in Magister
 • 28 november

  Klas 4H, 5H, 5V en 6V - inschrijven herkansingen
  Klas 6 vwo - natuurkunde practicum RUL
  Proeflesdag 1 voor groep 8
 • 30 november

  Klas 6 vwo - DNA lab (biologie)
 • 11 december

  Klas 4H, 5H, 5V en 6V - herkansingsdag
  Leerstof toetsweek 23/1 tm 30/1 bekend
 • 12 december

  Kaffee und Kuchen (Duits)
 • 19 december

  Identiteits 3 daagse (t/m 21 dec)
 • 7 januari

  Studiedag docenten, leerlingen gehele dag lesvrij
 • 8 januari

  Klas 1 t/m 6 - huiswerk- en toetsvrij
 • 9 januari

  Toetsweekrooster toetsweek 23/1 tm 30/1 bekend
 • 16 januari

  Klas 1, 2, 3, 4V en 5V - toetsvrij (t/m 22 jan)
 • 23 januari t/m 29 januari

  5H en 6V - SE week (t/m 30 jan)
  4H en 5V - Schoolexamenrepetitieweek (t/m 30 jan)
  1, 2, 3 en 4v - Toetsweek
 • 23 januari

  Proeflesdag 2
 • 30 januari

  Thema-avond ouderraad voor ouders
 • 31 januari

  Klas 3 - Profielkeuzedag i.s.m. het Maastheater
 • 6 februari

  Open Dag
 • 12 februari

  Klas 1 t/m 6 - cijfers bekend in Magister
 • 14 februari

  Klas 1 t/m 6 - inschrijven herkansingen
  Informatieavond voor ouders van groep 8 leerlingen
 • 18 februari

  Klas 1 t/m 6 - herkansingsdag
 • 19 februari

  Klas 4, 5 en 6 - Excursie tekenen
 • 8 maart

  Klas 4 havo en 5 vwo - Excursie Willem de Kooning Academie
 • 11 maart

  Cijfers herkansingen bekend in Magister
 • 14 maart

  PWS presentatieavond voor de betreffende leerlingen en hun ouders
 • 20 maart

  5 havo en 6 vwo SE week (t/m 27 maart)
 • 29 maart

  5 havo en 6 vwo - CSE voorbereiding (t/m 17 apr)
 • 3 april

  5 havo en 6 vwo - cijfers bekend in Magister
 • 4 april

  5 havo en 6 vwo - inschrijven herkansingen
 • 10 april

  Minirooster Studiemiddag docenten
 • 16 april

  Toetsrooster en leerstof bekend voor toetsweek van 15 t/m 22 mei
  Identiteits 3 daagse (t/m 18 apr)
 • 6 en 7 mei

  5 havo en 6 vwo - CSE voorbereiding
 • 8 mei

  5 havo en 6 vwo - (thuis)studiedag
 • 9 mei

  5 havo en 6 vwo - CSE (t/m 22 mei)
  Klas 1 t/m 5 vwo - toetsvrij (t/m 14 mei)
 • 15 mei

  klas 1, 2, 3 en 4 vwo - toetsweek
  Klas 4 havo en 5 vwo - schoolexamenrepetitieweek
 • 23 mei

  Klas 3 havo en 5 vwo - Artdag
 • 24 mei

  4 havo - Township project (Engels en aardrijkskunde)
  5 vwo - bezoek Nederlands Literatuurmuseum en literaire wandeling
 • 27 mei

  Klas 1 - Nederlands literair verhaal in de tuin (t/m 29 mei)
 • 28 mei

  Klas 2 - Wie ben ik, wie ben jij (geschiedenis) (t/m 29 mei)
 • 3 juni

  Klas 5 havo en 6 vwo - Herexamenservice (t/m 14 juni, m.u.v. 10 juni)
 • 4 juni

  Minirooster
  Studiemiddag docenten
 • 6 juni

  Klas 1 t/m 5 vwo - cijfers bekend in Magister
  Klas 1 - Excursie Geofort (aardrijkskunde)
 • 7 juni

  Klas 1 en 2 (gymnasium) - Excursie Allard Pierson Museum
 • 11 juni

  Klas 1 t/m 5 vwo - inschrijven herkansingen
 • 12 juni

  Uitslag CSE1
  16.00 uur - eindexamenreceptie
 • 13 juni

  Bovenbouw tekenen - Atelierbezoek
 • 14 juni

  Klas 1 t/m 5 vwo - herkansingsdag
 • 17 juni t/m 19 juni

  Klas 5 havo en 6 vwo - CSE herkansingen
 • 3 juli

  Klas 1 t/m 5 vwo - Cijfers en pedagogisch rapport bekend in Magister
 • 4 juli

  Klas 1 t/m 5 vwo - inschrijven herkansingen
  Klas 1 - Excursie (tekenen en handvaardigheid) (t/m 5 juli)
 • 5 juli

  Klas 3 - Sportdag
  Klas 5 havo en 6 vwo - Diplomauitreiking
 • 8 juli

  Klas 1 en 2 - Efteling
 • 9 juli

  Klas 1 t/m 5 vwo - herkansingsdag
 • 10 juli

  Klas 1 - Sportdag
  Nakijkdag docenten
  Leerlingen lesvrij
 • 11 juli

  Cijfers herkansingen bekend
  CITO VAS - Klas 1 en 3 (t/m 12 juli)
 • 12 juli

  Overgangsbesluiten (t/m 15 juli)
 • 17 juli

  Revisievergadering
  Feest klas 1 t/m 6 vwo
 • 18 juli

  Boeken inleveren
  Rapport ophalen