Flexrooster

Flexrooster

Voorbeeld flexrooster (klik op de tijden!)

Flexuur (SWT/VST) of bovenbouwles
SWT staat voor studiewerktijd.
Tijdens deze uren is er tijd om al het werk af te maken of voor te bereiden.
Flexuur (SWT/VST of HWK of bovenbouwles
SWT staat voor studiewerktijd.
HWK staat voor huiswerkklas.
Tijdens SWT uren is er tijd om al het werk af te maken of voor te bereiden. Tijdens HWK uren wordt er onder andere gewerkt aan leerstrategiën en plannen)
Regulier lesuur
Alle lessen zijn 80 minuten lang. Hierdoor is een stuk rustiger op school (minder leswisselingen).
Regulier lesuur
Doordat de lessen 80 minuten zijn is er veel tijd voor individuele begeleiding.
Regulier lesuur
Flexuur onder- en bovenbouw
Flexuur onder- en bovenbouw