Procedure aanmelding 4 havo:
- invullen formulier verzoek tot plaatsing
- op basis van het volledig ingevulde formulier wordt de leerling met ouder(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek
- na het gesprek wordt er contact opgenomen met de school van herkomst
- op basis van het kennismakingsgesprek, de cijferlijsten en het gesprek met de school van herkomst wordt besloten of plaatsing in 4 havo mogelijk is
- uiterlijk [datum volgt] wordt schriftelijk bekend gemaakt of de leerling toegelaten is tot de 4 havo opleiding op het Laurens Lyceum (bij een gesprek voor [datum volgt])
- leerlingen die later dan [datum volgt] te kennen geven over te willen stappen naar het Laurens krijgen pas na het formeren van de roosters of er plaats is in het gewenste vakkenpakket. Dit zal uiterlijk [datum volgt] zijn.

Let op, plaatsing is altijd voorlopig tot een leerling een gewaarmerkte kopie van het behaalde vmbo-diploma heeft ingeleverd.
adults-agenda-cafe-1056551