Procedure aanmelding 4 havo:


Voor instromen in 4 havo vanuit 4 vmbo stellen we de volgende voorwaarden:
Als de leerling in zeven vakken eindexamen heeft gedaan (VMBO-TL):

1. Leerling(e) schrijft een motivatiebrief
2. Leerling(e) en ouder(s) tekenen bij aanname een voorwaardenbrief, waarin onder meer vermeld staat dat de instromer deelneemt aan alle verplichte activiteiten op onze school zoals bijvoorbeeld de reizen.
3. Wij laten geen leerlingen toe met een NT profiel.
4. Bij keuze voor het profiel CM mag alleen Eco & Beco gekozen worden mits de leerling(e) ook wiskunde A kiest.
5. Bij keuze voor het profiel CM mag alleen informatica gekozen worden mits de leerling(e) ook wiskunde A kiest.
6. De vakken die je wil volgen op het Laurens Lyceum moeten ook gevolgd zijn op de school van herkomst.
7. Een inschrijving is voorlopig totdat de kandidaat daadwerkelijk zijn of haar VMBO-TL diploma, cijferlijst en VO-VO formulier kan overleggen.


Als de leerling in zes vakken eindexamen heeft gedaan gelden de volgende aanvullende eisen (VMBO-TL):
8. Alle vakken 6,8 gemiddeld per vak
9. Positief advies van de school van herkomst is essentieel
adults-agenda-cafe-1056551