Leerlingen

(Junior) mentoraat

Natuurlijk heeft iedere klas zijn eigen mentor die op de hoogte is van alle ins en outs van de groep.

Maar hoe fijn is het om je verhaal ook kwijt te kunnen aan een hogerejaars die persoonlijk betrokken is bij jouw brugklas? De juniormentor kan je altijd helpen als je ergens tegenaan loopt.

Ondersteuning

Jij mag op het Laurens vooral jezelf zijn.

Wij weten namelijk dat jij het beste tot leren komt wanneer je goed in je vel zit.  Om ervoor te zorgen dat elk kind krijgt wat hij of zij verdient, zorgen wij er met elkaar voor dat iedereen zich op het Laurens gezien voelt.

 

Decanaat

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding bereidt de leerling aan de hand van de vijf loopbaancompetenties voor op het maken van een bewuste en bij de leerling passende profiel- en studiekeuze.

Door de opdrachten die leerlingen in de onderbouw en bovenbouw maken binnen een digitale omgeving begeleiden de decanen samen met de mentoren de leerlingen naar een goede profiel- en studiekeuze.

Extra ondersteuning

Heb jij naast de reguliere begeleiding nog wat extra steun nodig, bijvoorbeeld door dyslexie of adhd? Wij staan voor je klaar.

Zowel op het gebied van leren als van jouw persoonlijk welbevinden, bieden wij vele vormen van extra ondersteuning aan.

Onderstaande begeleiding is bij ons op school mogelijk:

 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Huiswerkbegeleiding door ervaren begeleiders
 • Dyslexiebegeleiding
 • Vertrouwenspersonen
 • Ondersteuningscoördinator
 • Begeleider Passend Onderwijs
 • Remedial teacher

Extern:

 • Schoolpsycholoog/counselor
 • Jeugdverpleegkundige
 • Wijkagent
 • Leerplichtambtenaar

Inschrijving voor de Expert programma’s is gesloten.