Leerlingcommissies

Op het Laurens hechten we waarde aan de mening van onze leerlingen. Om er zeker van te zijn dat ze gehoord worden zijn er een aantal commissies waar leerlingen toe kunnen treden.

De leerlingenraad

De kortste lijn naar de schoolleiding. Om de paar weken gaan afgevaardigden van de leerlingenraad met een deel van de schoolleiding om de tafel om schoolse zaken te bespreken, ideeën aan te leveren en met elkaar te brainstormen. Actuele thema's zijn bijvoorbeeld: - de gezonde kantine - de identiteit van de school - maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van sociale acties
De leerlingenraad wordt aangestuurd door mevrouw Davids (rector) en de heer Overheul (hoofd bedrijfsvoering)

De leerlingen PR-commissie

De leerlingen in de PR-commissie houden zich bezig met het vastleggen van activiteiten als de Open Dag, proeflesmiddagen, etc. Met het beeldmateriaal dat ze schieten maken ze de mooiste promotiefilms en presentaties. Tevens denken ze mee met het ontwerpen van PR uitingen zoals flyers, posters en boekjes. Ze staan niet altijd achter camera's of zijn bezig met het monteren van films. Soms treden ze ook weleens op de voorgrond. Groot afgebeeld op de Open Dag poster of, zoals onlangs, als spreker op onze Flexconferentie voor een publiek van 250 man, bestaande uit docenten en schoolleiders uit het gehele land.
De leerlingen PR-commissie wordt aangestuurd door mevrouw Davids (rector) en de heer Overheul (hoofd bedrijfsvoering)

De feestcommissie

Hou je van feesten? De leerlingen op het Laurens wel! Maak je deel uit van de feestcommissie dan ben je verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen rondom de feesten. De commissieleden zoeken de beste locaties, regelen de financiën en organiseren de kaartverkoop. Terwijl ze de dansvloer onveilig maken houden ze uiteraard ook een oogje in het zeil. Maar, ook themadagen als Valentijnsdag worden door de feestcommissie georganiseerd.
De feestcommissie wordt aangestuurd door mevrouw van Marrewijk en dhr. S. Willems (docenten L.O.)

De schoolkrantcommissie

Wist je al dat.... Een zin die in bijna elke schoolkrant te vinden is en zo ook in die van ons. Leerlingen die nieuwsgierig van aard zijn of een carrière in de journalistiek ambiëren zijn altijd welkom om de redactie van onze schoolkrant te komen versterken. Ze tikken de leukste stukjes, maken de mooiste interviews en schieten prachtige foto's. De schoolkrant is in het schooljaar 2017-2018 nieuw leven ingeblazen. Heb je ideeën, kun je goed schrijven of fotograferen? De redactie is altijd op zoek naar talent!
De schoolkrantcommissie wordt aangestuurd door mevrouw Davids (rector)

De MR

Wil je inspraak in het beleid van de school? Wil je nu wel eens weten waar allemaal over gesproken wordt door docenten, ouders en de schoolleiding? Dan kun je je verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Jaarlijks zijn er ongeveer zes bijeenkomsten ('s avonds) waarbij er over van alles gesproken wordt en als leerling in de MR behartig je de belangen van alle leerlingen op school. Een taak met veel verantwoordelijkheid dus!

Voor alle commissies geldt dat er jaarlijkse verkiezingen plaatsvinden. Zodra de verkiezingsdag dichterbij komt merk je dat in en rond de school.
StockSnap_Y2AHVPYB51