Ouderraad

 
Op het Laurens Lyceum zijn er verschillende manieren waarop docenten, ouders en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Eén daarvan is de Ouderraad (OR).

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar iedere ouder/verzorger automatisch lid van is.

Waar staan we voor?

Ons doel is om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en het contact – waar nodig – te verbeteren. Als vertegenwoordiger van de ouders komt de OR op voor de belangen van de leerlingen en de ouders, voornamelijk richting de schoolleiding. Tevens fungeren we als klankbord voor de schoolleiding.

Wat doen we?

De OR vergadert 6 x per jaar, waarvan 3 x samen met de schoolleiding, over algemene zaken met betrekking tot het functioneren van school, ingekomen vragen van ouders en onderwerpen uit de ouderenquêtes. Vooral de kwaliteit van onderwijs en de communicatie tussen school, ouders en leerlingen hebben onze aandacht. Maar ook maatschappelijke onderwerpen worden besproken.

Een lid van de OR is ook vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) van het Laurens Lyceum. Op die manier kunnen onderwerpen die via de OR binnen komen, maar eigenlijk op bestuurlijk niveau behandeld moeten worden, doorgespeeld worden aan de MR. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Bent u van mening dat een bepaald onderwerp aandacht moet krijgen en u kent niet de juiste weg naar de schoolleiding of u vindt onvoldoende gehoor bij de schoolleiding, dan kunt u altijd met ons contact opnemen via onderstaande link.

Kortom, de OR heeft een duidelijke functie op school en wij nodigen u dan ook van harte uit om onderwerpen aan te dragen die u de moeite waard vindt.

De voorzitter,

Kristien Bos

Contact: ouderraad@laurenslyceum.nl