Ouderraad

INFORMEREN – ADVISEREN – ENTHOUSIASMEREN

 

De ouderraad vertegenwoordigt de stem van de ouders binnen de school. We zetten ons in voor een fijne school voor alle kinderen. 

 We brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de schoolleiding over zaken die ouders bezig houden. Zoals daar zijn mentale gezondheid, het Flexrooster, het rookbeleid en de identiteit van de school.

 We organiseren activiteiten waarmee ouders bij de school betrokken worden. En we stimuleren initiatieven die een extra (financieel) zetje kunnen gebruiken. 

De ouderraad is er voor en door de ouders. Heeft u interesse om lid te worden van de ouderraad? Of heeft u een vraag voor de ouderraad? Laat het ons weten via ons e-mail adres!

v

Leden

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

  • Ana Salcines Angulo (2V/4V)
  • Durk Berks
  • Inge Donkervoort (3G)
  • John Vis (3H)
  • Kees de Kooter (voorzitter) (3H)
  • Merlijn Jacobs (secretaris) (3H)
  • Michelle van Leersum
  • Pieter Kouwenhoven (penningmeester) (4V)
  • Rabia Deger (1H)

Vergaderschema

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn of van tevoren vragen of aandachtspunten aan ons door te geven.

dinsdag 6 september 2022

woensdag 19 oktober 2022

donderdag 15 december 2022

maandag 30 januari 2023

dinsdag 28 maart 2023

woensdag 17 mei 2023

Meer weten over het Laurens?