Over het Laurens Lyceum

Het Laurens Lyceum is een middelgrote school op de rand van Lansingerland en Rotterdam – Hillegersberg.

Wij verzorgen onderwijs met een katholieke achtergrond op havo, havo/vwo, vwo en gymnasiumniveau aan leerlingen vanuit heel Rotterdam en Lansingerland.

Wij staan bekend om de fijne sfeer, korte lijnen en aandacht voor alle leerlingen.

Meer informatie over ons onderwijs in de brugklas of over instromen in de hogere jaren of de havo doen na een vmbo-diploma?

Van meten tot dunken

Kom het Laurens Lyceum ontdekken!

Proeflesmiddag 1 : 23 november 2022

Open dag: 25 januari 2023

Proeflesmiddag 2 : 8 februari 2023

Visie

Wij willen een school zijn waar Vorming van de kinderen centraal staat.

Vorming, dat betekent voor ons opvoeding en onderwijs, gevoed door Inspiratie, leidend tot een gezonde Ambitie, vanuit de visie van onderlinge Verbondenheid en Verantwoordelijkheid.

Deze woorden van waarde voor het Laurens vormen ons vertrekpunt, vanuit de basisgedachte dat in de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders het hoogst haalbare gerealiseerd kan worden.

In dit samenspel is iedereen zowel degene die geeft als degene die ontvangt. Ieder woord van waarde krijgt hierdoor een dubbele lading:

  • Ambitie wordt aangewakkerd en gecreeerd.
  • Verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen.
  • Inspiratie krijg je en deel je en dit alles in.
  • Verbondenheid met ieder individu, met elkaar, op school en thuis.

Missie

Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam.

Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, school en ouders.

Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.

Kwaliteit

Onze onderwijscommissie en het docententeam houden zich voortdurend bezig met de vraag hoe wij onze visie op onderwijs in de praktijk gaan brengen.

Dit zodat ons onderwijsaanbod op onderwijskundig, didactisch en organisatorisch gebied goed aansluit op die visie.

Wij spelen in op de nieuwste onderwijskundige en didactische ontwikkelingen. De resultaten van de RTTI-toetsen en Cito Volgsysteem VO geven ons snel inzicht in de competenties van de leerlingen, zodat we op basis van die cijfers remediërend en inspirerend kunnen optreden.

Daarnaast stimuleren we onze docenten om veelvuldig een activerende didactiek toe te passen, die leerlingen aanspoort en op de eigen verantwoordelijkheid aanspreekt.