Veelgestelde vragen

Recente ontwikkelingen

Wanneer aanmelden en inschrijven?

Zie voor de inschrijfdata de volgende pagina.  We houden de OverstapRoute aan wat betreft het tijdpad.

Wanneer ontvang ik als ouder bericht?

Alle leerlingen die uiterlijk 25 maart 2022 bij een Rotterdamse school voor voortgezet onderwijs zijn aangemeld, ontvangen in de week van 28 maart per email bericht of zij geplaatst of uitgeloot zijn.

Welke niveaus bieden jullie aan en hoeveel plekken hebben jullie beschikbaar?

1 Havo 1 H/V 1 VWO (gym) – Advies VWO (gymnasium kun je niet apart aangeven) Totaal 225 plekken.

Wanneer plaatsen jullie een leerling in 1 Havo en wanneer in Havo/VWO?
Een Havo leerling met een deficiëntie in rekenen of taal of studievaardigheden plaatsen we in 1 Havo. Een Havo leerling zonder deficiënties plaatsen we in 1 Havo/VWO.
Hoe groot wordt het Laurens Lyceum?
Gezien de aanmeldingen van de afgelopen jaren, groeit het Laurens Lyceum geleidelijk naar een populatie van zo’n 1150 leerlingen. Hierop wordt nu al ingespeeld. 
Hoe behouden we het gevoel van kleinschaligheid?

Door het flexrooster blijven we dichtbij de leerlingen. De ontwikkeling en begeleiding van leerlingen staat centraal op het Laurens Lyceum. Hiervoor is een veilige en vertrouwde omgeving nodig. Hoe zorgen we er op het Laurens voor dat leerlingen zich gezien voelen? Het flexmodel zorgt er op het Laurens voor dat leerlingen zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving.

Dat doen we door:

 • Leerlingen samen te laten studeren tijdens HWK en SWT
 • Leerlingen samen te laten werken tijden vakoverstijgende en vakgebonden opdrachten
 • Juniormentoren en peermediators in te zetten
 • Projecten en eXpert programma’s die ‘het Laurensgevoel’ versterken
 • Lessen waarin we rekening houden met ieders kwaliteiten en aandachtspunten met behulp van learning analytics
 • Leerlingen zelf de regie te geven over verschillende commissies
 • Ouders actief te betrekken bij de school.

Van en met elkaar leren is het uitgangspunt voor hoe we met elkaar omgaan. We organiseren alles binnen het Laurens Lyceum zo, dat samenwerken aangemoedigd wordt.

Digitalisering

Vanaf wanneer kan ik een Chromebook bestellen?
Hierover ontvangt u digitaal of per post informatie vanuit de school. Onze leverancier richt een webwinkel in waar u vanaf juli een bestelling kan plaatsen. De Chromebooks worden in de eerste week van het schooljaar op school geleverd om vervolgens klassikaal te worden uitgepakt en ingericht.
Kan ik de Chromebook afbetalen?
De Chromebook is een kostbaar apparaat. Door middel van een huurkoopconstructie is gespreid betalen mogelijk. We willen in geen geval dat de aanschaf van een Chromebook een belemmering is voor ouders voor aanmelding of inschrijving op onze school. Mocht u dat wel zo ervaren, dan zullen we alles in het werk stellen om samen met u een haalbare regeling te treffen.
Kan ik de Chromebook verzekeren?
Via onze leverancier zal die mogelijkheid aangeboden worden.
Welke Chromebook is geschikt?
Via de webshop bieden wij een model aan dat speciaal is ontwikkeld voor het onderwijs. Indien u de Chromebook niet via school bestelt maar elders aanschaft, geldt dat een uitvoering met 4 GB RAM en 16 GB opslag de minimale vereisten zijn voor het gebruik op school.
Mag het een ander soort laptop zijn?
Er kan alleen worden gewerkt op een Chromebook. Het is niet mogelijk om Windows of Mac OSX laptop te gebruiken.
Mijn Chromebook is kapot gegaan, wat nu?
Heeft u een Chromebook via de Laurens webshop besteld, dan kan uw kind bij de schade gebruik maken van een leen-Chromebook van school.
Kan het Laurens Lyceum zien wat ik op mijn Chromebook doe?
De school kan als je Chromebook is verbonden met het netwerk van school het volgende zien en doen:
 • Screens locken
 • Apps openen bij leerlingen
 • Documenten delen met de klas
 • Web filtering in de klas
Hoe wordt de veiligheid en privacy gewaarborgd?
In de lessen ICT is er voldoende aandacht voor het gebruik van de Google apps en het veilig opslaan van data en persoonlijke gegevens. We beschikken over een contentfilter die ongewenste sites en spam blokkeert en ook de verbinding via het cijfer- en administratiepakket en onze ELO is beveiligd.

FAQ Ouders

Schoolverklaring en adreswijziging
Wijziging van adres, e-mailadres en/of telefoonnummers moet zo spoedig mogelijk schriftelijk of per mail aan de administratie (administratie@laurenslyceum.nl) worden doorgegeven.
Buitengewoon verlof
In bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld huwelijk, jubileum, ernstige ziekte van familieleden) kan buitengewoon verlof gegeven worden. Dit verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de teamleider.
Bereikbaarheid van de school
De receptie is dagelijks bereikbaar op 010-4180470 van 08.00 uur tot 16.30 uur.
De administratie is dagelijks bereikbaar op 010-4180470 van 09.00 uur tot 16.30 uur of per mail: administratie@laurenslyceum.nl.

De school is gesloten gedurende vakantieperiodes. Met uitzondering van de eerste en laatste week van de zomervakantie. De receptie en administratie zijn dan bereikbaar tussen 09.00 uur en 15.00 uur.

Mocht u contact op willen nemen met een docent, dan adviseren wij eerst per mail een afspraak te maken. De mailadressen van al onze medewerkers (afkorting gevolgd door @laurenslyceum.nl) zijn te vinden in de schoolgids. Mocht er haast bij zijn, dan adviseren wij u telefonisch contact op te nemen gedurende een van de schoolpauzes: 10.35-10.55 uur; 12.15-12.45 uur of 14.05-14.20 uur.

Doorgeven van absenten
Uitsluitend per e-mail op absenten@laurenslyceum.nl voor 08.30u.
 
Na ontvangst van de mail zal er telefonisch contact op worden genomen. Bij ziekte moet absentie élke dag weer worden gemeld.
 
Wanneer een leerling wegens ziekte voor het einde van de lessen naar huis wil, moet hij zich in alle gevallen eerst afmelden bij de presentiemedewerker. Het is niet toegestaan dat een leerling ziek naar huis gaat zonder zich af te melden.
 
Bezoek aan de tandarts/orthodontist/dokter moet gemaild worden naar absenten@laurenslyceum.nl.
 
Leerlingen die wegens bijzondere redenen de lessen niet kunnen bijwonen, moeten voor deze afwezigheid van tevoren toestemming vragen aan de teamleider.
Een afspraak met een (tand)arts mag niet plaatsvinden in een toetsweek.
Data voor toetsweken worden gepubliceerd in de agenda.
Waar vind ik de vakantieperiodes?
Op deze pagina: klik hier.

Het Laurens Lyceum is een middelgrote school op de rand van Lansingerland en Rotterdam – Hillegersberg.

Wij verzorgen onderwijs met een katholieke achtergrond op havo, havo/vwo, vwo en gymnasiumniveau aan leerlingen vanuit heel Rotterdam en Lansingerland.

Wij staan bekend om de fijne sfeer, korte lijnen en aandacht voor alle leerlingen.

Meer informatie over ons onderwijs in de brugklas of over instromen in de hogere jaren of de havo doen na een vmbo-diploma?